پیشینه و مبانی نظری استراتژی های اکتساب تکنولوژی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پیشینه و مبانی نظری استراتژی های اکتساب تکنولوژیقابل مشاهده می باشد
پیشینه و مبانی نظری استراتژی های اکتساب تکنولوژی|32035794|yvz 2 - مرور ادبیات 9 2 - 1 - مقدمه 10 2 - 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی 10 2 - 2 - 1 کشف و شناسايي تکنولوژي هاي مرتبط 11 2 - 2 - 2 - انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13 2 - 2 - 3 - اکتساب تکنولوژي 13 2 - 2 - 4 - فرایند بکارگیری تکنولوژی 14 2 - 2 - 5 - فرایند حفاظت از تکنولوژی 14 2 - 3 - استراتژی های اکتساب تکنولوژی 15 2 - 4 - شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی 16 - 5 - 2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات 23 2 - 6 - عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی 24 2 - 7 - سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات 27 1 - 7 - 2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات 27 2 - 7 - 2 - الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری 28 2 - 7 - 3 - بینشی برای مجریان 29 2 - 7 - 4 - ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات 29 2 - 7 - 5 - عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات 31 2 - 7 - 6 - قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان 35 2 - 8 - منبع یابی های مختلف : برون سپاری بیرونی ، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار 37 2 - 8 - 1 - برون سپاری بیرونی 37 2 - 8 - 2 - تدارک خدمات کاربردی 38 2 - 8 - 3 - برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40 2 - 9 - جمع بندی مرور ادبیات 41 2 - 10 - مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات 44 2 - 11 - جمع بندی 45 مرور ادبیات مقدمه فرایند توسعه تکنولوژی از طریق دو بستر اصلی شکل می گیرد که عبارتند از فرایند انتقال تکنولوژی و فرایندایجاد تکنولوژی . فرایند انتقال تکنولوژی شامل مراحل کسب ، جذب ، بومی سازی و اشاعه تکنولوژی است و بر دانش و تکنولوژی منابع خارج از سازمان استوار است ، در حالی که ساخت تکنولوژی با تکیه بر توانایی های داخلی بنگاه صورت می پذیرد . اکتساب تکنولوژی یکی از مراحل مشترک در هر دو روش توسعه تکنولوژی به حساب می آید . کسب تکنولوژی اشاره به دانش مورد نیاز بنگاه دارد تا محصولات جدید تولید شود و یا فرایندهای جدید به کار رود . این دانش ممکن است از داخل کشور یا از منابع خارجی تامین شود و ممکن است شامل خرید کالاهای

مطالب دیگر:
بررسی یاتاقان های مغناطیسی و اساس کار و مزیت آنهابررسی ماشین های حرارتی و اجزا و انواع و کاربرد و طرزکار آنهابررسی انواع طلاق و اختلالات ناشی از آن بر رفتار کودکانآشنایی موزه هنرهای معاصر تهران و گفتگو با کامران دیبا در این رابطهبررسی جوشكاري زير آب و طبقه بندی و مزایا و معایب آنبررسی بیمه و بیمه خارجیبررسی وضعيت كشاورزي سنتي ايران و بررسی مكانيزاسيون ماشینهای كشاورزي در ايران و لزوم و توسعه آنهبررسی بودجه نقدی و روشهای محاسبه آنبررسی مسجد امام اصفهان و تاریخچه و معماری و ویژگیهای انبررسی دكوراسيون و تزئینات داخلي ساختمان و معرق کاریبررسی كليات طرح تهيه و تولید ماكاروني و توجیه فنی و اقتصادی آنبررسی استاندارد حسابداري فعاليتهاي كشاورزي و کاربرد آنبررسی مدار سري و مقاومت و خازن و میدان مغناطیسیبررسی صنعت و مديريت اكوسيستم و مروری بر وضعیت اکوسیستم ایرانبررسی مديريت زنجيره تامين و مبانی و چالشهای آنبررسی تکنیکهای مدیریت مانند برنامه ریزی و تصمیم گیری و خلاقیت و هداین و انگیزش و ...بررسی سنسورهاى CCD و CMOS و بررسی تفاوت آنهابررسی ماشینهای فرز و انواع و طرز کار و اجزا و کاربردهای آنبررسی شركت ايران خودرو ديزل و هدف و محصولات آنبررسی استانداردهای حسابداری و مروری بر استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزیبررسی مشکلات امکانات پارکها و رفع آنهابررسی مبانی شهرسازی و قوانین و تجزیه و تجلیل و فرآیندهای اجرایی آنمروری بر پاركينگ و بررسی ترافیک و مشکلات آنبررسی وظایف و نقش دانشجویان در آینده و اهمیت پژوهش در توسعه و رشد و مروری بر باشگاه پژوهشگرانبررسی انتقال الكتريكي و مشخصات پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج و بررسی لزوم و انواع و تجهیزات تشکیل