بررسی عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی عوامل موثر بر سازگاری تحصیلیقابل مشاهده می باشد
بررسی عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی|42084117|yvz

این تحقیق پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات50حجم219/990 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
این تحقیق پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


یکی از عوامل مهمّی که به نظر می رسد در سازگاری تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است، سبک های تفکر است.استرنبرگ و زانگ ، سبک های تفکر را با توجه به شیوه های ترجیح داده شده افراد در تفکر و استفاده از توانایی های خود، تقسیم کرده اند.آن ها در نظریه حکومت ذهنی خویش معتقدند، انواع شیوه های مختلف حکومتی که در جهان وجود دارد تصادفی نبوده است بلکه انعکاس بیرونی افکار ذهنی انسان ها است(بالبی ،1998).

بر این اساس و با استفاده از استعاره حکومت، استرنبرگ 13 سبک تفکر را مطرح می کند که به نحوی با سازگاری تحصیلی در ارتباط بوده و در 5 بعد قابل تفکیک هستند1-کارکردها:شامل سبک های تفکر قانونی(خلاق بودن، فضایی، ارزیابی افراد دیگر، اجرای انجام تکلیف با توجّه به دستورات داده شده)؛2-شکل ها:شامل سبک های تفکرسلسله مراتبی (اولویت بندی تکلیف فردی، سلطنتی،کار روی یک تکلیف دریک زمان)، الیگارشی(اولویت بندی)،آنارشیست(کارروی تکلیفی بدون محدودیت درباره «چه»،«کجا»،«کی» و«چگونه» انجام دادن کارها)؛3-سطح-ها:شامل سطح های تفکر کلی (تمرکز بر تصویر کلی)،جزیی(تمرکز بر جزییات)،4-حوزه ها:شامل سبک های درونی(انجام تکالیف به تنهایی)،بیرونی(کار با دیگران)؛ 5-گرایش ها:شامل سبک های آزاداندیش(اتخاذ رویکرد بدیع نسبت به انجام تکلیف) و محافظه کاریعنی استفاده از شیوه های سنتی در انجام تکالیف(چوی ،2001).تحقیقات نشان می دهد که بین سازگاری تحصیلی با سبک های تفکر اجرایی، فضایی، سلسله مراتبی، آزاداندیش و بیرونی همبستگی معنادار وجود دارد.استرنبرگ و زانگ معتقدند که سبک های نوع اول ارزش سازگارانه تری دارند(بالبی،1998).

خانواده نیز عامل مهّمی در میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان است.وقتی نیازهای روانی در خانواده برآورده شود، موجب کسب مهارت ها و استعدادها و سازگاری می-شود.برعکس، وقتی نیاز های روانی برآورده نشود، فرد به دنبال کسب مهارت ها و پرورش استعدادش نمی رود در نتیجه سازگاری صورت نمی گیرد.احساس داشتن قابلیت، این اطمینان را به دانشجو می بخشد که موفقیّت ها دست یافتنی هستند و این عامل با سازگاری آموزشی مرتبط است. احساس داشتن استقلال، این اطمینان را به دانشجو می-بخشد که می تواند فعالیت های خود را با تمایل و آزادی روانی دنبال کند و از انجام دادن آن ها احساس خشنودی، رضایت و آرامش کند،که این عامل به سازگاری فردی و هیجانی مربوط می شود. احساس داشتن ارتباط، این اطمینان را به دانشجو می دهد که وی می تواند از فرصت های ارتباطی سودمند بهره مند شود و به سازگاری اجتماعی مربوط می شود. محیط خانواده از طریق ایجاد فضایی هدفمند، حمایت از استقلال، علاقه مندی به فعالیت های فرزند و صرف وقت با او در سازگاری فرزند نقش مهمی را ایفا می کند (ویلار ،2006) .حمایت پدر و مادر بر سازگاری آموزشی، اجتماعی و فردی دانشجو اثر می-گذارد و باعث می شود دانشجو با محیط دانشگاه سریع تر و به صورت بهتری سازگار شود.تحقیقات نلسون و همکاران(1993)؛ نشان می دهد که بدون توجه به شرایط خانواده، اختلاف بین پدر و مادر، اثرهای منفی بر سازگاری دانشجویان می گذارد.

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری تحصیلیتعریف عملیاتی سازگاری تحصیلی

2-1- سازگاری 10
2-2- سازگاری و بهداشت روانی 14
2-3- خصوصیّات فرد سازگار 16
2-4- سازگاری اجتماعی 17
2-5- سازگاری تحصیلی 20
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی 22
2-5-2- انتقال به دانشگاه 28
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود 31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی 33

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

مطالب دیگر:
📚نقشه ی بخش های شهرستان باغملک📚نقشه ی بخش های شهرستان بهبهان📚نقشه ی بخش های شهرستان دزفول📚نقشه ی بخش های شهرستان هندیجان📚نقشه ی بخش های شهرستان ایذه📚تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام📚نقشه ی بخش های شهرستان خرمشهر📚مقاله بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان📚نقشه ی بخش های شهرستان لالی📚خسارت تأخير و عدم انجام تعهد📚مقاله بررسی شرايط اساسي قرارادادها📚مقاله کلياتى پيرامون حسابدارى قراردادهاى بلند مدت پيمانکارى📚تحقیق حسـابداري پيمـان‌هـاي بلنـد مـدت📚نقشه ی بخش های شهرستان امیدیه📚نقشه ی بخش های شهرستان رامهرمز📚پروژه اسناد حسابداری📚نقشه ی بخش های شهرستان شوش📚نقشه ی بخش های شهرستان شوشتر📚نقشه ی بخش های شهرستان مسجد سلیمان📚نقشه ی بخش های شهرستان اردبیل📚نقشه ی بخش های شهرستان بیله سوار📚نقشه ی بخش های شهرستان گرمی📚تحقیق اهميت بودجه براي دولت اصلاح شده📚نقشه ی بخش های شهرستان خلخال📚نقشه ی بخش های شهرستان کوثر