دانلودجزوه آموزشی راکتورهای شیمیایی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلودجزوه آموزشی راکتورهای شیمیاییقابل مشاهده می باشد
دانلودجزوه آموزشی راکتورهای شیمیایی|50601741|yvz


دستگاهی است که در آن واکنش یا واکنش های شیمیایی نظیر تبدیل، ترکیب یا تجزیه به منظور تولید مواد مورد نظر انجام می شود.طبق قرارداد دستگاهی که در آن واکنش سوختن به منظور تولید انرژی انجام می شود، رآکتور نیست.
در یک واحد صنایع شیمیایی مواد خام ابتدا از یک رشته فرآیندهای تغییر فیزیکی اولیه از قبیل جداسازی، مخلوط کردن و ... عبور می کنند تا آماده ورود به مرحله بعدی یعنی تغییرات شیمیایی شوند. در این مرحله به کمک رآکتور یا راکتورهای مناسب واکنش های شیمیایی مورد نظر انجام و محصول تهیه می شود. به دلیل انجام بعضی از واکنش های ناخواسته یا وجود مقداری از مواد خام که در رآکتور فرصت انجام واکنش نداشته و همراه محصول از رآکتور خارج شده اند، این محصول غالبا قابل عرضه به بازار نمی باشد و لازم است عملیات فیزیکی نهایی از قبیل جداسازی، خالص سازی و... بروی آن انجام شود. در صنایع شیمیایی، آن بخش از عملیات شیمیایی که در رآکتورها صورت می گیرد مهمترین و حساس ترین عملیات کارخانه محسوب می گردد.


جزوه آموزشی راکتورهای شیمیایی که توسط شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهیه شده دارای سرفصلهای زیر است :


فصل اول : واکنش های شیمیایی


فصل دوم : راکتورهای شیمیایی


فصل سوم : نرم افزارهایی برای محاسبه شرایط راکتور


مطالب دیگر:
📃تحقیق در مورد انقلاب مشروطه📃تحقیق در مورد اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود📃تحقیق در مورد اوقات فراغت و مديريت آن📃تحقیق در مورد تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني نوجوانان📃تحقیق در مورد بلوغ ( تولدي ديگر)📃تحقیق در مورد خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان📃تحقیق در مورد تعزيه📃تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي و آثار آن📃تحقیق در مورد حجم نمونه و جامعه آماري📃تحقیق در مورد جامعه شيعه در نخاوله ( 1 و 2)📃تحقیق در مورد تعريف جرم سياسي📃تحقیق در مورد نقش حجاب در جامعه📃تحقیق در مورد ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به يكديگر)📃تحقیق در مورد نقش مربي براي بازيكنان📃تحقیق در مورد نقش خانواده در جامعه📃تحقیق در مورد اعتماد و خودباوري (انسان شناسي)📃تحقیق در مورد دختران فراري و …📃مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سبك مديريت كلاس📃مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تاریخچه و دیدگاه های مدیریت سود📃مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تاریخچه و دیدگاه های سرمایه فکری📃تحقیق در مورد نقش آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها📃تحقیق در مورد تصميم گيريهاي استراتژيكي📃تحقیق در مورد رشد جمعيت و كنترل آن📃تحقیق در مورد كاربرد زبان در ايجاد ارتباط در جوامع مختلف📃تحقیق در مورد فلسفه تنظيم خانواده